Logo Muzeum Kodet
Logo Muzeum Kodet
Logo Muzeum Kodet

Muzeum

Nebyly jen v renesanci celé umělecké rody, v nichž se z generace na generaci dědil talent i tajemství řemesla. Dají se najít u nás dnes a rod Kodetů je pro to výmluvným příkladem.

Tři generace Kodetů

Emanuel Kodet

Sochař Emanuel Kodet se narodil 23. března roku 1880 v Pelhřimově. Jeho výtvarné školení začalo na odborné škole keramické v Bechyni, po jehož absolvování přešel na pražskou umělecko-průmyslovou školu, kde byl žákem profesora Stanislava Suchardy v letech 1901 – 1908.

Více informací

Jan Kodet

Sochař Jan Kodet se narodil 1. června 1910 v Praze. Učňovská léta prožil v ateliéru svého otce sochaře Emanuela Kodeta. V letech 1927 – 1930 byl žákem profesora Karla Dvořáčka na pražské Umělecko-průmyslové škole a v letech 1930 – 1935 žákem profesora Otakara Španiela na Akademii výtvarných umění v Praze.

Více informací
Kristian Kodet

Kristian Kodet

Malíř Kristian Kodet se narodil 17.7.1948 jako syn známého sochaře Jana Kodeta. V letech 1963 – 1964 pracoval jako jevištní výtvarník pod vedením akad. malíře Adolfa Weniga v Městských divadlech pražských. Studoval Akademii Des beaux arts v Bruselu v letech 1964 až 1968.

Více informací